მწვანე ბარათის ფოტოს ნიმუში

Green Card-ის ლატარიაში მონაწილეიბის მიღებისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თქვენ ფოტოს.
ის უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მონაცემებს:

გადაღებული უნდა იყოს არაუგვიანეს 6 თვისა,
ფოტო უნდა წარმოადგინოთ ელექტრონულად (მეხსიერების ბარათი, დისდკი, ელ-ფოსტა)
ზომა: 600X600 პიქს. (5,8X5,8 სმ)
მოცულობა: 240 კბტ.
ფონი: თეთრი / ღია ფერის
სახე უნდა შეადგენდეს ფოტოს 50-60%
დასაშვებია მხოლოდ მსუბუქი მაკიაჟი, არ უნდა გეკეთოთ საყურე, თმა ყურებს უკან უნდა გქონდეთ გადაწეული.

დარეგისტრირდით ახლავე.